Põhikiri Tugirühma asutamine Projektid Tarvikud Õppevideo Koostöölepinguvorm
LeftRow of Naabrusvalve keskus
Internetitarvikud

Õppevideo

Ettevaatust - Hiiljad
Konstaablile naabrusvalvest
Koostöökohustus

Koostöölepinguvorm
Isiku ja auto kirjeldus
Naabrusvalve embeleem
Naabrusvalve korterinimekiri
Naabrusvalve vaatlustalitlus
Parkimisluba
Patrullileht
Vaatlus turvaasumis
Vaatlusprotokoll

Be Carefull on the Streets

Обязательство сотрудничества
Словесный портрет и описание автомобиля
Служба наблюдения взаимной охраны (снво)

Lisad

Pildialbum
Euroopa kaart
Naabrusvalve plakat (PDF fail)
Traumast tingitud koljusisese verevalumiga opereeritud haiged

 

Contents of Naabrusvalve keskus
Vaatlusprotokoll

Lae PDF failina

NAABRUSVALVE  PROTOKOLL
 (Edastatakse tugiisikule)           

Vaatluse aeg:    kuupäev………………kell…………
Politseisse teatati………                  ………..
( jah )                              ( ei )

Kontakteeruti politseiga telefonil  110

Kuupäev………………………………………………

Koht………………………………………………………………………

Kontakteeruti teiste vaatlejatega………………     …………………….
( jah )                               ( ei )
Vaatlejaga kontakteeruti omal initsiatiivil……………………………...
……………………………………………………………………………
                        ( kes, kus, mis viisil )
Politsei saabus…………………………………………………………….
……………………………………………………………………………..
                         ( aeg, koht )

Kontakteeruti politseiga isiklikult ……………..          …………………

                                                                ( jah )                                ( ei )

Õiguserikkumised, millest teatati:

Rahu rikkumine ……………………………………………………………

Huligaansus (ka pisihuligaansus)………………………………………….
Jalgrattavargus……………………………………………………………..
Murdvargused:
Korterivargus………………………………………………………………
Keldrivargus……………………………………………………………….
Autorüüstamine……………………………………………………………
Autovargus………………………………………………………………...
Avalik vargus või röövimine………………………………………………
Muud teod (kirjeldada)…………………………………………………….
……………………………………………………………………………..
Õnnetusjuhtumid ( häiretelefon 112 )
……………………………………………………………………………..

Vaatleja: nimi……………………………………………………………..
                 elukoht………………………………………………………...

                 telefon………………………………………

Studio FX Style