Põhikiri Tugirühma asutamine Projektid Tarvikud Õppevideo Koostöölepinguvorm
LeftRow of Naabrusvalve keskus
Internetitarvikud

Õppevideo

Ettevaatust - Hiiljad
Konstaablile naabrusvalvest
Koostöökohustus

Koostöölepinguvorm
Isiku ja auto kirjeldus
Naabrusvalve embeleem
Naabrusvalve korterinimekiri
Naabrusvalve vaatlustalitlus
Parkimisluba
Patrullileht
Vaatlus turvaasumis
Vaatlusprotokoll

Be Carefull on the Streets

Обязательство сотрудничества
Словесный портрет и описание автомобиля
Служба наблюдения взаимной охраны (снво)

Lisad

Pildialbum
Euroopa kaart
Naabrusvalve plakat (PDF fail)
Traumast tingitud koljusisese verevalumiga opereeritud haiged

 

Contents of Naabrusvalve keskus
Naabrusvale vaatlustalitlus

Lae PDF failina

NAABRUSVALVE  VAATLUSTALITUS

                                                                   
                                      Põhimõtted
Naabrusvalve vaatlustalituse eesmärk ja ülesanne on teha võimatuks või raskendada kuritegude toimepanemist meie linnas. Selleks jälgime kõikvõimalikke juhtumeid tänavail ja ühisõuedes, saame aru toimuvast ning  vajaduse korral teavitame ohuilmingutest
POLITSEID  telefonil  110  või
PÄÄSTEAMETIT  telefonil 112
Teadmine, et selles linnajaos tegutseb Naabrusvalve, tekitab kuritegevusele kalduvates isikutes ebakindlust ja hirmu ning vähendab soovi kuritegu toime panna.

Vaatlust toimetatakse tugiisikuga kokku lepitud aja jooksul kas tänaval, õuel või oma koduaknast. Vaatleja võib oma töösse kaasata teisi isikuid tingimusel, et nood täidavad Naabrusevalve põhimõtteid.
Vaatluse ajaks saab vaatleja tugiisikult mobiiltelefoni. Seda võib kasutada ainult õiguserikkumistest või õnnetusjuhtumitest teatamiseks telefonidele 110  ja 112.
Märgates korrarikkumisi või kahtlasi isikuid, tuleb neid ohutust kaugusest jälgida ja kuriteo või muu õiguserikkumise ilmnedes teatada politsei häiretelefonile 110.
Sellistest juhtudest teha  märge vaatlusprotokolli, märkides ära juhtumi
aja, koha ja olulised tähelepanekud( isikukirjeldused, autonumbrid)

Vaatleja ei võta omal initsiatiivil kahtlaste isikute suhtes      mingeid aktiivseid meetmeid ilma äärmise vajaduseta.

Meie põhimõte on:

     Me jälgime         Me märkame             Me teatame

         Omavolilisi tegusid, mis võivad viia konfrontatsioonile  
                        õiguserikkujaga, tuleb püüda vältida!


Studio FX Style