Põhikiri Tugirühma asutamine Projektid Tarvikud Õppevideo Koostöölepinguvorm
LeftRow of Naabrusvalve keskus
Internetitarvikud

Õppevideo

Ettevaatust - Hiiljad
Konstaablile naabrusvalvest
Koostöökohustus

Koostöölepinguvorm
Isiku ja auto kirjeldus
Naabrusvalve embeleem
Naabrusvalve korterinimekiri
Naabrusvalve vaatlustalitlus
Parkimisluba
Patrullileht
Vaatlus turvaasumis
Vaatlusprotokoll

Be Carefull on the Streets

Обязательство сотрудничества
Словесный портрет и описание автомобиля
Служба наблюдения взаимной охраны (снво)

Lisad

Pildialbum
Euroopa kaart
Naabrusvalve plakat (PDF fail)
Traumast tingitud koljusisese verevalumiga opereeritud haiged

 

Contents of Naabrusvalve keskus
Koostöökohustus

Lae PDF failina

                               

KOOSTÖÖKOHUSTUS

 

Mina,………………………………………………………………………

                            ( eesnimi ja perekonnanimi)
……………………………………………………………………………..
( elukoht )
tõendan Naabrusvalvega liitudes, et tunnen ja tunnustan naabrusvalve põhimõtet: näha ohtu, sellest aru saada ja vajadusel ohust teavitada.
Oma kodanikukohust täites tegutsen mulle seadusega lubatud piirides, et kuritegusid ja õiguserikkumisi ennetades luua enda ja oma naabruskonna  turvalisust.
Nähes õiguserikkumist või saades kindlaid andmeid selle toimepanekust, teavitan sellest isikuid või organisatsioone, kes on pädevad asja lahendama.
Kui olukord nõuab  õiguserikkumise tõkestamiseks minu sekkumist, hoidun ületamast hädakaitse ja hädaseisundi piire.
Kohustun võimete ja võimaluste piirides abistama naabreid, kelle isikut või vara ähvardab seadusevastase ründe oht.
Tean, et Naabrusvalvega liitununa on mul õigus saada organisatsioonilt tasuta õpet ja teavitamist, mis on vajalik minu naabrusvalve alase kodanikukohuse täitmiseks. Mul on õigus tasuta kasutada Naabrusvalve sümboolikat, õppevahendeid ja naabrusvalve alase kodanikukohuse täitmiseks vajalikku varustust.

…………………………………………………………………………….,
( Ees- ja perekonnanimi, )
tel.  ………………………..
Naabrusvalve Keskus asub Tartus, Riia 132, tel.51 69001; 51 69002

 

………………………………..                   “        “……………200.. .a.
( allkiri )


Studio FX Style