Põhikiri Tugirühma asutamine Projektid Tarvikud Õppevideo Koostöölepinguvorm
LeftRow of Naabrusvalve keskus
Internetitarvikud

Õppevideo

Ettevaatust - Hiiljad
Konstaablile naabrusvalvest
Koostöökohustus

Koostöölepinguvorm
Isiku ja auto kirjeldus
Naabrusvalve embeleem
Naabrusvalve korterinimekiri
Naabrusvalve vaatlustalitlus
Parkimisluba
Patrullileht
Vaatlus turvaasumis
Vaatlusprotokoll

Be Carefull on the Streets

Обязательство сотрудничества
Словесный портрет и описание автомобиля
Служба наблюдения взаимной охраны (снво)

Lisad

Pildialbum
Euroopa kaart
Naabrusvalve plakat (PDF fail)
Traumast tingitud koljusisese verevalumiga opereeritud haiged

 

Contents of Naabrusvalve keskus
Avasõna

HEAD NAABRID! 

Üheksa aastat tagasi, 1999 aasta sügisel tabas Eesti elanikke uudis, et Vabariigi eelarve ei võimalda enam pidada tolleaegset politseid endises suuruses: planeeritud palgatõus ei olnud kooskõlas selleks vajalike vahenditega. Järeldus oli, et umbes kolmandik sinimundri kandjatest peab leidma endale muud rakendust.
Tolleaegne Tartu linnapea Andrus Ansip esitas Postimehe vahendusel valitsusele küsimuse, kuidas tagatakse sellisel juhul Eesti elanike kodurahu ja riigi sisemine julgeolek. Sama probleemi püstitas erakonnakaaslastele asja selgitama tulnud siseministri Jüri Mõisa ees tolleaegne Tartu Ülikooli rektor Peeter Tulviste.
Sellel viimasel kohtumisel sündis idee, et rasketel aegadel pole rahval muud võimalust, kui oma turvalisuse kindlustamine mõnes osas oma õlule võtte. Sündis naabrusvalve idee.
Läbi Tartu Linnavalitsuse korraldatud projektikonkursi vormus asi lõplikult 2. veebruaril 2000, kui asutati mittetulundusühing MTÜ Naabrusvalve Keskus. Kolm kuud hiljem loodi ka meie sõsarühing, MTÜ Eesti Naabrivalve, mille asutaja- ja kollektiivliikmeks oleme siiani.
Kaheksa ja poole aasta jooksul on idee end igati tõestanud. Kümned tuhanded inimesed on jõudnud tõdemuseni, et naabrit turvates teeme oma elukeskkonna turvalisemaks, järelikult- turvame iseennast. Täna tegutseb Eesti lõunapoolsetes regioonides rohkem kui 400 tugirühma, kelle liikmed on koolitatud ohtu märkama, ära tundma ja kiiresti ning oskuslikult reageerima: teavitama teoksil olevast politseid või turvafirmasid.
Oleme kogunud, süstematiseerinud ja levitanud oskusteavet nii meilt kui raja tagant. Naabrusvalve parimatest lahendustest on juttu olnud enam kui kümnel suurel rahvusvahelisel konverentsil- kongressil.
Naabrusvalve on ka laiendanud esialgu püstitatud eesmärke. Oleme tegijad WHO (ÜRO Rahvusvahelise Terviseorganisatsiooni) raames tegutsevas  turvalisuse edendamise ja vigastuste vältimise liikumises. Nelja viimase aasta jooksul oleme teostanud seitse sellealast mahukat projekti kokku enam kui 1 mln. EEK mahus. Seda teeme koos projektiga „Turvaline Tartu“
Hiljuti sõlmisime koostööleppe Eesti Omanike Ühendusega, sest leidsime piisavalt palju kokkupuutepunkte nii meie klientide kui huvide küljest.

Olukord Eestis on oluliselt paremaks muutunud. Korteri- ja autovargusi, mis millenniumiaastal eestlasi häirisid, on kordades vähem ja paljuski seepärast, et inimesed on õppinud end ning oma vara paremini kaitsma. Aga jälle kord on majanduse seis selline, et politsei arvuline vähendamine on päevakorral. Meie arvame, et jälle on paras aeg haarata härjal sarvist, hakata ise endale turvalisust tootma. Sest vanasõnagi ütleb, et kes end ise hoiab, seda hoiab ka Kõigevägevam. Naabrusvalve Keskus on valmis kõigile soovijaile nõu ja jõuga abiks olema.
Edu!

Peeter Rehema
Gunnar Aasmäe


 


Studio FX Style